Szkoła Rodzenia dla Świadomych Rodziców w Żywcu

 

Twoja Szkoła Rodzenia dla Świadomych Rodziców w Żywcu  

Szkoła Rodzenia dla Świadomych Rodziców - Zapisy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

 

 

*
*
*
*
*
*
*
Uwagi organizacyjne
● Opłata za uczestnictwo wynosi według ogłoszenia.
● Liczba miejsc w szkole jest ograniczona z wyjątkiem realizacji on-line
● Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e¬-mail.

Warunki uczestnictwa i rezygnacji
Warunki uczestnictwa:

● Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu-
● Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia rachunku za udział w Szkole Rodzenia bez podpisu odbiorcy. Rachunek wystawiany jest po zakończeniu szkoły za udział we wszystkich modułach. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu.
Warunki rezygnacji:

● Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkoły
● Rezygnacja w terminie późniejszym lub niezgłoszenie się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja Rodzina od A do Z, mieszcząca się w siedzibie pod adresem: 34-300 Żywiec ul.Sienkiewicza 27, reprezentowana przez Teresę Jadczak-Szumiło; tel. 605304530
*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania szkolenia, oraz wystawienia rachunku przez administratota danych osobowych Fundacja Rodzina od A do Z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
*

*

*

*

*

*

*